top of page
Caren Zorgt familieportaal

Uw persoonlijke, online cliënten portaal

Iedere client van Villa Bernard heeft een eigen dititaal zorgdossier.
Hierin wordt, in onderling overleg, alles beschreven rondom uw persoonlijke zorgvraag. 
Wat heeft u nodig, wat hebben we afgesproken, welke zorgvraag u wenst, hoe is uw familie betrokken, welke disiplines betrokken zijn wat u zelf vind van de zorgverlening. Dat en alles wat we verder met elkaar van belang vinden, leggen we vast.  Dit doen wij zodat we er steeds op kunnen terug vallen. Als er redenen zijn om afspraken te veranderen of aan te passen, doen we dit met elkaar. 

Als u daar toestemming voor geeft, kunnen uw naasten op ieder moment van de dag uw dossier inzien. 
Na de eerste zes weken in zorg kennen we uw situatie goed genoeg om uw zorgplan definitief te laten zijn. Uiteraard plannen we regelmatig evaluaties, zodat we het plan kunnen bijstellen waar dat nodig is.


Na het invullen van het toestemmingsformulier, zal Attent uw eerste
contactpersoon koppelen aan uw online elektronisch clienten dossier.
Uw naaste kan zelf een account aanmaken op www.carenzorgt.nl
Wanneer het account is geactiveerd met de ontvangen activatiecode
kan er worden ingelogd. 
Familie heeft nu toegang tot uw dossier. Samen kunnen we uw zorg 
verlenen, samen met betrokken naasten.
Klik op het instructie filmpje voor verdere uitleg

Toegang tot Caren zorgt familie portaal

bottom of page