top of page

In - Exclusiecriteria

In het streven naar een inclusieve leefomgeving waarin iedere bewoner zich thuis voelt, is het noodzakelijk heldere criteria vast te stellen voor toetreding tot onze kleinschalige woonvorm. Deze criteria vormen niet alleen de basis voor aan wie we zorg kunnen verlenen, maar ook voor het moment waarop een bewoner mogelijk moet verhuizen naar een woonvoorziening. Ons beleidsdocument biedt een transparant kader dat zowel de toegang tot als de eventuele verplaatsing uit Villa Bernard, met als doel de welzijnsbehoeften van al onze bewoners en medewerkers te waarborgen.

Mogelijke zorgprofielen
ZZP 4   - Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
ZZP 6   - Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
ELV       - Eerstelijnsverblijf afhankelijk van welke zorgverzekeraar. 

bottom of page