top of page

Partners

Partner: Riant verzorgd wonen

 

Branche vereniging Riant Verzorgd Wonen
Riant Verzorgd Wonen is een brancheorganisatie die kleinschalige particuliere woonzorgvoorzieningen vertegenwoordigt. De focus ligt op het bieden van een comfortabele verzorging in een huiselijke omgeving wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is. De aangesloten voorzieningen streven ernaar om bewoners royaal te verzorgen en de woonomgeving zoveel mogelijk aan te passen aan individuele behoeften en de vertrouwde omgeving van de bewoners. Dit wordt bereikt door een kleinschalige aanpak met persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
 

Partner: Novicare

 

Novicare 
Novicare is een zelfstandige medische en paramedische behandeldienst. Zij zijn gespecialiseerd in chronisch complexe zorgvragen bij ouderen. Novicare kan Attent een breed scala aan dienstverlening bieden. Van consultdagen op locatie door een specialist ouderengeneeskunde tot het scholen van zorgteams. Ook hebben wij eens per 8 weken vast consult met ouderengeneeskundige Paul Sloesen, om zo de kwaliteit van zorg continu te kunnen monitoren en verbeteren.

Partner: Point verzorgende overdracht

 

Point verzorgende overdracht
POINT is een digitaal samenwerkingsplatform waarmee zorgverleners die betrokken zijn bij de transfer informatie met elkaar kunnen delen. POINT ondersteunt digitaal de transfer én de gegevensoverdracht. Het vinden van de juiste nazorgplek gaat met POINT eenvoudiger en de informatieoverdracht is juist, volledig en actueel.

Partner: Nedap ONS

Nedap Ons - Elektronisch cliënten dossier 

Nedap Ons is een softwareoplossing die zorgorganisaties ondersteunt bij het beheren en registreren van alle relevante informatie over cliënten. Het biedt een gestructureerde en geïntegreerde manier om cliëntgegevens vast te leggen, waaronder zorgplannen, medische gegevens, en zorgverlening. Het systeem helpt zorgverleners om efficiënter te werken en de kwaliteit van zorg te verbeteren door een betere informatiedeling en -toegang. Nedap ONS ECD bevordert ook de samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de zorgorganisatie, waardoor een holistische benadering van zorg mogelijk is.

bottom of page